Oferta

Szkolenia dla operatorów maszyn roboczych oraz urządzeń technicznych

Prowadzimy specjalistyczne szkolenia zawodowe dla operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) z późn. zm. w wymienionych specjalnościach i klasach uprawnień:

Szkolenia UDT to szkolenia przygotowujące do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Kurs składają się z części praktycznej i teoretycznej. Harmonogram dopasowujemy do indywidualnych potrzeb grupy. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie multimedialnych wykładów i instruktażu zaś ćwiczenia praktyczne dostosowywujemy do umiejętności i zdolności kursantów.

Oferujemy szkolenia na:

Warunki przystąpienia do szkolenia

Zadzwoń i zgłoś chęć udziału w kursie