Kontakt

Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” 
mgr Łukasz Rokosz

Dyrektor mgr Łukasz Rokosz

Adres: ul. Kościuszki 73, 39-200 Dębica

Telefon: 14 681 60 06

Email: info@edukator.net